PATRIK LINDSKOGS TAVLOR

Här finns lite information om min konst. I dagsläget finns inte mycket mer än en länk till en PDF som låg till grund för en bok om mina tavlor. Den boken sammanställdes 2006 och du kan ladda ned den här och läsa om du vill.

Patriks tavlor 1979-2006

Du måste ha en webläsare med stöd för att läsa PDF dokument för att kunna ta del av boken.