Inlägg

LSS – here we go again…

Sagan om ett misslyckande

Så har den olyckliga historien om vår son och hans rätt till avlösar- och ledsagartimmar tagit en ny negativ vändning. Efter att ha fått en ny kontakt på LSS angående sonens avlösar- och ledsagartimmar så jobbade de hårt med att gå igenom en genomförandeplan och se till att få fram bra assistenter som kan ta sig an dessa timmar och vår son.

Assistenter på löpande band

Den befintliga assistenten som vi haft ett tag har inte kunnat ta de timmar som vi önskat pga att personen jobbar heltid och nu även har skaffat familj. Utförandekontoret hade lite nya förslag på gång och vi bokade möten för att gå igenom genomförandeplanen. Det hela lät positivt och vi byggde upp en blygsam  förväntan att detta skulle börja fungera nu.

Första assistenten som kom, var här och hälsade på och det verkade jättebra. Vi bokade ett par testomgångar där vår son och assistenten skulle få lära känna varandra. Efter ett par gånger kom han då tyvärr och meddelade att han fått ett heltidsjobb och inte kunde ta detta uppdrag. Vi meddelade utförandekontoret och bad de titta på ny lösningar. De hade en ny assistent på gång och vi bokade på nytt introduktionsträff och ett par testomgångar så att sonen och assistenten skulle lära känna varandra. Efter ett par gånger så sms-ade assistenten att hon fått ett annat jobb så hon kunde inte ta sig an detta uppdrag.

Frustrerande

Nu har det gått ett par månader och sonen står ännu en gång helt utan utnyttjade assistenttimmar. Nästa steg är att åter igen ta kontakt med utförandekontoret och be de titta över assistentbeståndet igen och se om de har någon som kan ta sig an de timmar som vår son har rätt att få.

Det är så otroligt tröttsamt och enerigkrävande att hela tiden kämpa och strida för detta. Detta är något som inte har fungerat på flera år. Under dessa år har det bytts chefer och personal på löpande band både på beslutande myndighet som på utförandekontoret. Den enda som kommer i kläm är vår son som inte får det stöd och den hjälp han har all rätt enligt lagen att få.