Inlägg

LSS – here we go again…

Sagan om ett misslyckande

Så har den olyckliga historien om vår son och hans rätt till avlösar- och ledsagartimmar tagit en ny negativ vändning. Efter att ha fått en ny kontakt på LSS angående sonens avlösar- och ledsagartimmar så jobbade de hårt med att gå igenom en genomförandeplan och se till att få fram bra assistenter som kan ta sig an dessa timmar och vår son.

Assistenter på löpande band

Den befintliga assistenten som vi haft ett tag har inte kunnat ta de timmar som vi önskat pga att personen jobbar heltid och nu även har skaffat familj. Utförandekontoret hade lite nya förslag på gång och vi bokade möten för att gå igenom genomförandeplanen. Det hela lät positivt och vi byggde upp en blygsam  förväntan att detta skulle börja fungera nu.

Första assistenten som kom, var här och hälsade på och det verkade jättebra. Vi bokade ett par testomgångar där vår son och assistenten skulle få lära känna varandra. Efter ett par gånger kom han då tyvärr och meddelade att han fått ett heltidsjobb och inte kunde ta detta uppdrag. Vi meddelade utförandekontoret och bad de titta på ny lösningar. De hade en ny assistent på gång och vi bokade på nytt introduktionsträff och ett par testomgångar så att sonen och assistenten skulle lära känna varandra. Efter ett par gånger så sms-ade assistenten att hon fått ett annat jobb så hon kunde inte ta sig an detta uppdrag.

Frustrerande

Nu har det gått ett par månader och sonen står ännu en gång helt utan utnyttjade assistenttimmar. Nästa steg är att åter igen ta kontakt med utförandekontoret och be de titta över assistentbeståndet igen och se om de har någon som kan ta sig an de timmar som vår son har rätt att få.

Det är så otroligt tröttsamt och enerigkrävande att hela tiden kämpa och strida för detta. Detta är något som inte har fungerat på flera år. Under dessa år har det bytts chefer och personal på löpande band både på beslutande myndighet som på utförandekontoret. Den enda som kommer i kläm är vår son som inte får det stöd och den hjälp han har all rätt enligt lagen att få.

 

Cirkus LSS

LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Lagen

Vår son omfattas av LSS. Han fyller snart 13 år och har en lättare utvecklingsstörning, grav språkstörning samt helkroppslig dyspraxi. Vi har under många år haft kontakt med LSS myndigheten och dess utförandehandläggare. Erfarenheterna av kontakten med myndigheten och utförandekontoren varierar grovt. Sonen har beslut om avlösartjänst och ledsagartjänst. Flera gånger har besluten gått ut innan någon assistent fått uppdraget och det har börjat rulla med service till vår son.

Avslösarservice och ledsagarservice

Ledsagarbeslutet fick vi OK på i slutet av oktober. Utförandekontoret har då 3 månader på sig att tillsätta en resurs. Den 26/4 i år har det gått 6 månader sedan ledsagarbeslutet och vi har fortfarande inte fått till någon ledsagare. Avlösartjänsten har fungerat lite bättre. Där har vi en assistent som kan komma och avlösa oss i hemmet och vara med vår son. Tyvärr så kan den personen inte de tider som vi har störst behov av så nu under april har vi inte kunnat nyttja några av de 20 timmar vi har rätt till.

Igår hade vi ett hembesök inplanerat från LSS. Det var chefen för utförandekontoret och en ny tilltänkt assistent som skulle komma. Vi förbereder sonen eftersom det är stort och jobbigt för honom med förändringar och nya saker. Självklart så planderade vi och städade lite extra hemma för att det skulle bli ett bra besök. Det var även min frus födelsedag, men vi tyckte ändå att detta var ett viktigt möte.

En dryg timme innan hembesöket mailar (mailar!) chefen från utförandekontoret att de inte kan komma. Visst kan det finnas skäliga orsaker med mera men en avbokning så sent drabbar vår son mycket och han börjar ju fundera vad det är som händer.

För någon år sedan hade vi ett liknande hembesök inplanerad. Då dök ingen från LSS upp överhuvud taget. De hörde inte av sig eller något. Så denna sena avbokning kanske var ett positivt framsteg ändå, beroende på hur man ser det.

Sonens rätt till stöd och hjälp går förlorad

Den stora förloraren i detta är ändå vår son. Allt myndighetsstrul och extremt dålig administration och styrning av LSS myndigheten sätter vår son och hans rätt till stöd och service i kläm. Dagarna, veckorna och månaderna går utan att han får den hjälp och stöd han har rätt till.

Det känns frustrerande.

Droppen som får bägaren att rinna över

När man kämpat länge med en sak, en stor och väldigt viktig sak, samtidigt som livet och världen runt omkring kräver sitt av tid och engagemang så blir slaget av släggan hårdare och brutalare när bakslaget väl kommer.

Nu hör det till livet och livspusslet att det stundtals är väldigt mycket att göra. Under vissa perioder hopar sig allt, både positivt och negativt. I vissa fall, och så illa har det inte varit med mig, drabbas man av väldigt många svåra och negativa besked på kort tid. Utan att gå för djupt in i detalj i vad som fått bägaren att rinna över nu så är digniteten inte av den kalibern men när alla privata saker som normalt rör en trebarnsfamilj vad det gäller skola, fritids, kalas, avslutningar, kläder, mat, aktiviteter, kompisar med mera är avklarade så återstår alla andra måsten vad det gäller utredningar, läkarbesök, bråk med myndigheter och annat som är tungjobbat.

Om man mitt i detta byter alt tar över kollegors arbetsuppgifter och köper hus där det är 8 kockar inblandade av diverse anledningar som jag inte går in på här. När alla dessa inblandade börjar krångla och böka och tiden för deadline börjar löpa ut och man måste börja rycka och dra i alla tåtar. Det är märkligt att det så många gånger inte går att förlita sig på att saker ska ske eller att man ska få professionell hjälp från håll man borde kunna förvänta sig det från.

Nu efter mycket hårt jobb och mycket engagemang så hoppas jag att allt kommer att falla på plats och lösa sig. Det är dock till priset av en urlakad person och sönderstressad människa. Nu kräver situationen att jag får och tar mig möjligheten till rekreation och återhämtning.