Inlägg

Cirkus LSS

LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Lagen

Vår son omfattas av LSS. Han fyller snart 13 år och har en lättare utvecklingsstörning, grav språkstörning samt helkroppslig dyspraxi. Vi har under många år haft kontakt med LSS myndigheten och dess utförandehandläggare. Erfarenheterna av kontakten med myndigheten och utförandekontoren varierar grovt. Sonen har beslut om avlösartjänst och ledsagartjänst. Flera gånger har besluten gått ut innan någon assistent fått uppdraget och det har börjat rulla med service till vår son.

Avslösarservice och ledsagarservice

Ledsagarbeslutet fick vi OK på i slutet av oktober. Utförandekontoret har då 3 månader på sig att tillsätta en resurs. Den 26/4 i år har det gått 6 månader sedan ledsagarbeslutet och vi har fortfarande inte fått till någon ledsagare. Avlösartjänsten har fungerat lite bättre. Där har vi en assistent som kan komma och avlösa oss i hemmet och vara med vår son. Tyvärr så kan den personen inte de tider som vi har störst behov av så nu under april har vi inte kunnat nyttja några av de 20 timmar vi har rätt till.

Igår hade vi ett hembesök inplanerat från LSS. Det var chefen för utförandekontoret och en ny tilltänkt assistent som skulle komma. Vi förbereder sonen eftersom det är stort och jobbigt för honom med förändringar och nya saker. Självklart så planderade vi och städade lite extra hemma för att det skulle bli ett bra besök. Det var även min frus födelsedag, men vi tyckte ändå att detta var ett viktigt möte.

En dryg timme innan hembesöket mailar (mailar!) chefen från utförandekontoret att de inte kan komma. Visst kan det finnas skäliga orsaker med mera men en avbokning så sent drabbar vår son mycket och han börjar ju fundera vad det är som händer.

För någon år sedan hade vi ett liknande hembesök inplanerad. Då dök ingen från LSS upp överhuvud taget. De hörde inte av sig eller något. Så denna sena avbokning kanske var ett positivt framsteg ändå, beroende på hur man ser det.

Sonens rätt till stöd och hjälp går förlorad

Den stora förloraren i detta är ändå vår son. Allt myndighetsstrul och extremt dålig administration och styrning av LSS myndigheten sätter vår son och hans rätt till stöd och service i kläm. Dagarna, veckorna och månaderna går utan att han får den hjälp och stöd han har rätt till.

Det känns frustrerande.