Inlägg

Den hemliga svenska krigsplanen

Den hemliga svenska krigsplanen – Bengt Wallerfelt

Under sommaren så snubblade jag över denna bok och blev genast intresserad. En nyutkommen bok om den svenska hemliga krigsplanen. Bengt Wallerfelt var överstelöjtnant och efter pensioneringen blev han militärhistoriker och skrev ett antal böcker. Denna bok innehåller en stor del av en doktorsavhandling han höll på med fram till sin död.

Den hemliga svenska krigsplanen beskriver ingående hur Sveriges försvar var planerat och uppbyggt efter andra världskriget och med det kalla kriget som ständigt överhängande orosmoln. Hur skulle totalförsvaret och värnpliktiga mobilisera och stå emot invasion eller kuppanfall. En väldigt intressant bok som ger mycket detaljerad information om hur de olika krigsscenarierna såg ut och hur försvaret skulle organiseras. Stundtals rätt tungläst men samtidigt väldigt givande. Ett klart boktips till de som är intresserade av svensk försvarshistoria under 50-80-talet.